Monday, December 18, 2017

Celostátní spartakiáda II. Mládí a krása. 1960.

Celostátní spartakiáda II. Mládí a krása. 1960.
 1 část - Děti. Vystoupení mladých gymnastů a dorostenek a dorostenců na Strahově.
Snímek o druhé spartakiádě, jež se pro socialistickou mládež stala příležitostí prokázat svoji neuhasitelnou touhu pracovat pro vlast či ji se zbraní v ruce hájit. Důraz je kladen na spoustu masových vystoupení - cvičí nám tu učni, dorostenky, chlapci od dvanácti do čtrnácti let a nakonec se na tu nádhera přišel podívat i první tajemník ÚV KSČ a třetí dělnický prezident soudruh Antonín Novotný.
Director: Jiří Papoušek.
Czechoslovakia, 1960.
Language: Czech.
Download Celostátní spartakiáda II. Mládí a krása.
Celostátní spartakiáda II. Mládí a krása. 1960.
Celostátní spartakiáda II. Mládí a krása. 1960.