Sunday, October 2, 2016

Setkání v červenci. 1978.

Встреча в июле / Setkání v červenci. 1978.
 CZ. Jakub na střední škole těžce bojuje s angličtinou. Má ovšem movité rodiče, a ti pro synka nelitují peněz. Zaplatí mu prázdninový pobyt v jazykovém táboře, kde se má připravit na reparát. Když mladík dorazí na místo, zažije otřes: jeho lektorkou je nenáviděná profesorka Klára Fišerová, právě ta, která ho nechala propadnout! Navíc má s sebou pětiletého synka Davida, a ten je pěkné kvítko. Jakub je znechucen vývojem událostí a rozhoduje se pro rafinovaný protitah. Celá věc se mu ale vymkne z ruky i ze srdce...
EN. Jakub in high school hard fights with the English. However, affluent parents, and your son doesn't regret the money. Pay him a holiday stay in the language camp, where she has to get ready for a do-over. When the young man arrives at the place experiences a shock: his teacher is hated professor Klára Fišerová, just the one that let him fall through! In addition, he's carrying a five-year-old son David, and he is a handful. James is disgusted by the turn of events and decides for refined countermove. The whole thing with him but gets out of hand and from the heart...
Director: Karel Kachyňa.
Cast: Daniela Kolářová, Oldřich Kaiser, Tomáš Holý, Svatopluk Matyáš, Vlasta Fabianová, Emma Černá, Roman Čada, Jaroslav Drbohlav, Don Sparling, Lenka Pichlíková, Hana Kazdová, Daniela Vacková, Milada Vnuková, Zuzana Fišerová-Svátková, Dana Bartůňková, Renata Bauerová, Dagmar Čárová, Barbora Štěpánová, Vladimíra Wackenreuterová, Petr Bednář, Pavel Marek, Richard Maška, Michal Pešek, František Michálek, Slávka Hamouzová, Milena Steinmasslová, Jiří Ornest.
Czechoslovakia, 1977.
Language: Czech.
Subtitles: Russian.
Download Setkání v červenci.
Встреча в июле / Setkání v červenci. 1978.
Setkání v červenci. 1978.