Tuesday, April 24, 2018

Is-slottet / Ice Palace. 1987.

Ледяной замок / Is-slottet / Ice Palace. 1987.
 NO. Filmen handler i hovedsak om to 11-årige jenter, Siss (Line Storesund) og Unn (Hilde Nyeggen Martinsen). Det begynner en ny jente i klassen til Siss. Det er Unn, som bor hos sin moster (Merete Moen) siden foreldrene hennes er borte. De to jentene føler et udefinert behov for hverandre, en stillfarende lengsel etter ømhet og varme. En kveld Siss er på besøk hos Unn, sitter de to jentene inne på Unns rom bak en låst dør, der kler de seg nakne for hverandre. De kastes inn i en sterk følelseskonfrontasjon og dagen etter klarer ikke Unn å møte Siss. På vei til skolen begir hun seg alene inn i det kalde, ensomme landskapet i den gjenfrosne fossen hvor hun til slutt forsvinner. Det går letemannskap ute til langt på natt for å lete etter Unn og tilslutt må letemannskapet gå til moster og fortelle at de ikke finner Unn. Dette går sterkt inn på Siss og hun er i ferd med å bukke under i isolasjon og desperasjon. Hun lukker seg inni seg selv og vil ikke leke med de andre på skolen. Hun blir bare stående for seg selv i skolegården. En dag går Siss til moster og får høre at moster har avfunnet seg med at Unn er borte og ikke lever mer. Moster har pakket sammen og er på flyttefot. Våren kommer og isen smelter i det store islandskapet. Siss er ute ved fossen og der finner hun Unn nedfrosset nede i isen. Det ender med at Siss får hjelp til å finne seg selv igjen, hun åpner seg igjen og blir på den måten berget.
EN. In a remote Norwegian mountain-area in the thirties, two 12 year old girls Siss and Unn meets. They are friends, but for Unn it is more serious, she admits to have secret and indecent fantasies about her girlfriend.
Director: Per Blom.
Cast: Line Storesund, Hilde Nyeggen Martinsen, Merete Moen, Sigrid Huun, Vidar Sandem, Knut Ørvig, Urda Brattrud Larsen, Charlotte Lundestad, Gunnar Svensrud, Jan Hoel.
Norway, 1987.
Language: Norwegian.
Subtitles: Russian.
Download Is-slottet / Ice Palace.
Ледяной замок / Is-slottet / Ice Palace. 1987.
Is-slottet / Ice Palace. 1987.