Friday, February 2, 2018

Ognennoye Detstvo. 1976.

Огненное детство / Ognennoye Detstvo. 1976.
 Ognennoye Detstvo, the 1976 Yuri Shvyryov Russian military melodrama about the events of the Civil War. A small railway station in the Kuban is captured by the whiteguards. The boys organize the Yunarmy and ask commissar Subbotin to become their mentor...
Director: Yuri Shvyryov.
Cast: Petya Gorkin, Alyosha Bakinov, Stanislav Sokolov, Sasha Rebeko, Anna Nazaryeva, Yury Kuzmenkov, Daniil Netrebin, Gennady Yukhtin, Alexei Vanin, Yuri Medvedev, Yevgeny Krasavtsev, Alexander Porokhovschikov, Stanislav Hitrov, Yevgeny Karelskikh.
USSR, Kinostudiya imeni M. Gorkogo, 1976.
Language: Russian.
Download Ognennoye Detstvo.
Огненное детство / Ognennoye Detstvo. 1976.
Ognennoye Detstvo. 1976.